Tammerfors kretsmöte 31.3.2022

Tammerfors kretsmöte hålls 31.3.2022 kl. 18.30. Platsen är Sailors Bar&Grill.

Välkommen!

Lue myös