Stiftelsen för främjandet av fiskeri- och sjöfartsutbildning

Kalatalouden ja merenkulun koulutuksen edistämissäätiö – Stiftelsen för främjandet av fiskeri- och sjöfartsutbildning 

meddelar härmed att bidrag kan sökas som stöder finsk- och svenskspråkig fiskerihushållnings- och naturbruksnäringarnas utbildning samt bidrag för ändamål som gynnar utbildningen inom sjöfart, fiskerinäringar och naturbruksnäringar.

Fritt formulerade ansökningar riktas till Stiftelsens styrelse senast den 30.4.2020 under adressen Stiftelsen för främjandet av fiskeri- och sjöfartsutbildning, Fiskeriskolvägen 72, 21610 Kirjala. Beslut om understöd görs inom maj månad.

Tilläggsuppgifter fås av Kari Kipinoinen, tel. 050 3277 072, E-post kari.kipinoinen@livia.fi.

Lue myös