Rederibarometern 2019 har publicerats

Rederibarometern kartlägger konjunkturläget och konjunkturprognoserna för den finländska
sjöfarts- och rederibranschen. Den baserar sig på en enkät som riktas till rederier som är medlemmar
i Rederierna i Finland rf, de viktigaste rederierna som inte hör till föreningen samt en
grupp utländska rederier som är viktiga för Finlands sjötrafik och bedriver regelbunden trafik till
Finland.
Lue lisää.

Nyheter