Rederibarometern 2019 har publicerats

Rederibarometern kartlägger konjunkturläget och konjunkturprognoserna för den finländska
sjöfarts- och rederibranschen. Den baserar sig på en enkät som riktas till rederier som är medlemmar
i Rederierna i Finland rf, de viktigaste rederierna som inte hör till föreningen samt en
grupp utländska rederier som är viktiga för Finlands sjötrafik och bedriver regelbunden trafik till
Finland.
Lue lisää.

Nyheter

Borgbacken åkband för medlemmar Åkband 29 € (norm 47e)! Beställning av åkband görs endast från

Läs mer »