Parterna har nått ett förhandligsresultat i arbetstrid gällande Ålands förbindelsefartygstrafik

Valtakunnansovittelijan toimisto:

Riksförlikningsmannensbyrå:

Parterna har nått ett förhandligsresultat i arbetstrid gällande Ålands förbindelsefartygstrafik. Varsel om arbetsinställelse gäller tills parterna har godkänt förhandligsresultatet i styrelsena. Behandlingen sker senast den 24.11.

Ahvenanmaan yhteysaluksia koskeneessa työriidassa on saavutettu neuvottelutulos. Työtaistelu-uhka säilyy, kunnes kaikkien osapuolten hallinnot ovat hyväksyneet neuvottelutuloksen. Hallinnot käsittelevät neuvottelutulosta 24.11. mennessä.

Lue myös