Verkställande utskottet (VU)

VU

Styrelsens verkställande utskott (VU) består av åtta medlemmar. Av dessa väljes sex bland styrelsemedlemmarna medan verksamhetsledaren och vice verksamhetsledaren är ständiga medlemmar enligt stadgarna.

Verkställande utskottet sköter förbundets löpande ärenden mellan styrelsemöten och verkställer styrelsens beslut i enlighet med erhållna fullmakter. Verkställande utskottet förbereder även styrelsens möten

Jäseninfo 2019

Jäsenet
Medlemmar 

Heiskanen Kristian
Kettunen Markku
Kosonen Kari
Stenbäck Dan
Tauriainen Heidi
Terimaa Kai

Ramsland Johan
Mörn Pipsa