Verkställande utskottet (VU)

Verkställande utskott, VU

Styrelsens verkställande utskott (VU) består av åtta medlemmar. Av dessa väljes sex bland styrelsemedlemmarna medan verksamhetsledaren och vice verksamhetsledaren är ständiga medlemmar enligt stadgarna.

Verkställande utskottet sköter förbundets löpande ärenden mellan styrelsemöten och verkställer styrelsens beslut i enlighet med erhållna fullmakter. Verkställande utskottet förbereder även styrelsens möten

Jäsenet
Medlemmar 

Heiskanen Kristian
Häyrinen Sakari
Muromaa Jukka
Stenbäck Dan
Tauriainen Heidi
Tuomi Juha
Ramsland Johan