Styrelsen

Styrelsen / Hallitus

Till styrelsen hör minst tio medlemmar och högst 24 beroende på antalet ordinarie medlemmar i förbundet (en styrelsemedlem per påbörjat hundratal betalande medlemmar). 

Minst tio ordinarie medlemmar kan uppgöra en kandidatlista inför styrelsevalet under valåret. Styrelsen väljes bland dessa kandidater genom poströstning. Varje medlem kan rösta på fyra av de uppställda kandidaterna. Rösterna räknas enligt proportionellt personligt valsätt. Varje ordinarie medlem kan uppställas som kandidat.

Ordinarie medlemsförening kan uppställa egna kandidater, en kandidat för varje påbörjat femtiotal medlemmar i föreningen.

Styrelsen besluter om förbundets verksamhet mellan årsmötena. Styrelsen väljer inom sig en ordförande och en viceordförande som leder styrelsemötena.

Länkar

Hallitus/styrelsen 2022-2025

 

Puheenjohtaja
Ordförande
Heiskanen Kristian
kristian.heiskanen(at)seacommand.fi

Varapuheenjohtaja
Viceordförande
Tauriainen Heidi
heidi.tauriainen(at)seacommand.fi

Jäsenet 
Medlemmar
Björkell Martin
Dahl Klaus
Honka Kalle
Häyrinen Sakari
Lehtelä Ville
Muromaa Jukka
Stenbäck Dan
Tuomi Juha
Uolamo Sami

e-post förnamn.efternamn(at)seacommand.fi