Kretsarna

Kretsarna

Förbundets regionala verksamhet har uppdelats i nio oregistrerade kretsar, som för närvarande är: Helsingfors, Kotka, Raumo, Saimen, Tammerfors, Uleåborg, Vasa, Åbo och Åland. Kretsarnas gränser fastställes av styrelsen.

Kretsarna strävar att regionalt stöda förbundets verksamhet och sluta kontakter till regionens beslutsfattare. Kretsen bör hålla minst två möten årligen. Kretsen väljer kretsombudsman, kretssekreterare och representanter till övriga av styrelsen godkända uppgifter.
Kretssekreteraren fungerar som kretsombudsmannens ställföreträdare.

Piirikokoukset/kretsmötena

Liiton piirikokoukset ovat avoimia tilaisuuksia kaikille liiton jäsenille.
Förbundets kretsmöten är öppna tillställningar för alla förbundsmedlemmar.

Ahvenanmaa/Åland
öppen

Helsinki/Helsingfors
ti 22.6.2021 klo/kl 17.00 Ravintola Salve

Kotka 
öppen

Oulu/Uleåborg 

to 6.5.2021 klo 19.00 Oulu. Oulu-laiva
9.9.2021 klo 19.00 Kemi. Hotelli Merihovi, Lokki-kabinetti
9.12.2021 klo 19.00 Kemi. Sataman Krouwi.

Rauma/Raumo
öppen

Saimaa/Saimen
lö 14.8.2021 kl 12-15.30.

Alla FSBF medlemmar, samt deras avec, är välkomna att delta i kryssningen oberoende av krets. Kryssningen är avgiftsfri. Ett kretsmöte kommer också att hållas under kryssningen. Kryssningen genomförs i samarbetet med Savonlinna-Ristelyt. På kryssningen serverar lunch.
Anmälan till kryssningen senast må 2.8.2021:
Kretsombudsman Esa Kallio
kallio.ep@gmail.com

Tampere/Tammerfors

lö 28.8.2021 17.30. Kretsmötet hålls ombord på M/S Silver Sky i kabinetten på övre däck). Man kan delta i kretsmötet skilt eller i båda eller bara i kryssningen. Det behövs ingen förhandsanmälan till kretsmötet. Avgångstid för kräftskivakryssningen är kl.19.00 med Hopealinjas nyaste fartyg  M/S på Silver Sky från Laukontoris brygga. Priset är 50€ /person och medlemmarnas avec är också välkomna! I priset ingår en kryssning på Pyhäjärvi, mat och matdrycker. Anmälan till kryssningen görs genom att betala in hela summan 50€ /person till FSBF:s konto Oma Sp FI 49 4108 0011 3373 45. Meddela samtidigt i meddelandefältet om möjliga matallergier. Vänligen anmäl dig senast 4.8.2021.Tilläggs information:
Kai Terimaa, 0500 891 918, kaitsu@hotmail.fi
Johan Ramsland, 040 6672227, johan.ramsland@seacommand.fi 

 Turku/Åbo
ti 15.6.2021 klo/kl 18.00 S/S Bore, Regina kabinetti

Vaasa/Vasa
pe/fre 21.5.2021 klo/kl 17.00 Härmän kylpylä

Länkar

Ahvenanmaa/ Åland:
Avoin

Helsinki/Helsingfors:
Panu Orädd
0503802466
panu.oradd(at)gmail.com

Kotka:
Heli Palmu
020 7908846
palmu.heli54(at)gmail.com

Oulu/Uleåborg:
Petter Tähtinen
0500 431633
petter.tahtinen(at)saunalahti.fi
slpl.oulunpiiri(at)gmail.com

Rauma/Raumo:
Marko Löytökorpi
044 4558373
marko.loytokorpi(at)winnova.fi

Saimaa/Saimen:
Jukka Riikonen
0400 194992
jukka61.riikonen(at)gmail.com

Tampere/Tammerfors:
Kai Terimaa
0500 891918
kaitsu(at)hotmail.fi

Turku/Åbo:
Mikko Laitinen
040 5378753
laitinen.mp(at)gmail.com

Vaasa:
Avoin