Stadgar för Finlands Skeppbefälsförbund

Stadgar

Godkända för andra gången vid årsmötet 9.2.2016

Ladda ner stadgar här (pdf)