Stadgar för Finlands Skeppbefälsförbund

Stadgar

Godkända för andra gången 21.6.2023

Ladda ner stadgar här. (pdf)