Offentliga och privata sektorns arbetslöshetskassas ordinarie möte 18.5.2020

MÖTESINBJUDAN

Offentliga och privata sektorns arbetslöshetskassas

ordinarie möte hålls

Tid                 18.5.2020 kl. 16.30

Plats              TJS Opintokeskus, Banmästargatan 11, 00520 Helsingfors

Vid mötet behandlas ärenden nämnda i stadgarnas 13 § samt Offentliga och privata sektorns arbetslöshetskassas sammanslagning med JATTK-arbetslöshetskassan.

På grund av det samhälleliga undantagsläget orsakat av coronaviruset är det möjligt att delta i mötet enbart på distans via datatrafikförbindelse. Mötet genomförs med Adobe Connect-systemet i samarbete med TJS Opintokeskus (Banmästargatan 11 A, 00520).

En medlem i kassan bör anmäla sig till mötet senast fredagen 15.5.2020 kl. 16.00

Till dem som anmält sig till mötet skickas per e-post en skild länk med instruktioner för att delta i mötet. För eventuella omröstningar bör mötesrepresentanten meddela också mobiltelefonnummer.

I början av mötet kontrolleras mötesrepresentanterna.

I kassans kontor finns till påseende under tiden 4-15.5.2020 följande dokument:

  1. Dokument över kassans bokslut
  2. Styrelsens rapport över sammanslagningen
  3. Revisorernas utlåtande om sammanslagningen
  4. JATTK-arbetslöshetskassans stadgar och förändringsförslag för dem
  5. Sammanslagningsavtalet

Adress: Stationskarlsgatan 4, 8:e våningen 00520 Helsingfors

Kassans styrelse 23.4.2020

Lue myös