Offentliga och privata sektorns arbetslöshetskassas odrinarie möte 24.5.2019 kl. 8.30

MÖTESKALLELSE
 
 
Offentliga och privata sektorns arbetslöshetskassas odrinarie möte hålls
 
Tid                 24.5.2019 kl. 8.30
 
Plats              Messukeskus, utrymme 207, Mässplatsen 1, 00520 Helsingfors
 
På mötet behandlas ärenden nämnda i stadgarnas 13 §, ett stadgeförändringsförslag för 6 § gällande medlemsavgiftsgrunden (procentbaserad/som eurobelopp) i enlighet med ett åtgärdsinitiativ vid kassans möte 2018 och en komplettering av styrelsen för avgångna egentliga medlemmar och suppleanter samt en komplettering av suppleanter vid behov.
 
 
Dokument för kassans bokslut samt det alternativa stadgeförändringsförslaget i enlighet med det presenterade åtgärdsinitiativet vid kassans möte 2018 finns till påseende i kassans kontor 6.5-23.5.2019 på adressen:
Stationskarlsgatan 4, 8:e våningen, 00520 Helsingfors. Mötesdokumenten finns tillgängliga på mötesplatsen.
 
 
Kassans styrelse 10.4.2019
 

Lue myös