Medlemsförmånerna

Medlemsförmånerna

Stugorna i Sulkava och Himos

Myllyjärvi

Kultamäki

Varmaranta

Andra medlemsförmåner

Nyheter

Medlemskortet

Alla medlemmar får ett medlemskort, som är i kraft till 31.12.2025.
Genom att framvisa ditt medlemskort är du berättigad till följande medlemsförmåner:

Arbetslöshetsskydd

Alla förbundets ordinarie medlemmar är också medlemmar i Aarias arbetslöshetskassa.

Tidskriften Finlands Sjöfart

Alla förbundsmedlemmar får förbundets tidskrift Suomen Merenkulku-Finlands Sjöfart, som utkommer 4 gånger om året.

Fickkalender

En årligen utkommande fickkalender, med bl.a. kontaktuppgifterna på förbundskanlsiet, styrelsemedlemmarna och kretsombudsmännen.

Facklig utbildning

Förtroendemännen och de ordinarie medlemmarna har möjlighet att kostnadsfritt delta i förbundets egna kurser eller i andra fackföreningars kurser som förbundet godkänt.

Juridisk hjälp

Ordinarie medlem har rätt till kostnadsfri juridisk hjälp i frågor som gäller hans kollektivavtal och tjänstekollektivavtal. Förbundet kan på anhållan ge juridiskt stöd också andra frågor som är av allmänt intresse för medlemskåren.

Förbundets stugor i Sulkava

Finlands Skeppsbefälsförbund äger fyra stugor i Sulkava i Ryhälä by. Dessa är: Varmaranta, Kultamäki, Myllyjärvi, Jaatila och Suvitupa. Stugorna kan alla hyras av medlemmarna.

Förbundets medlemsprodukter

Förbundet säljer olika medlemsprodukter t.ex. slipsnålar, bälten, båtvimplar, sjökaptensringar osv. Bekanta dig med produkterna i nätbutiken eller i förbundets tidskrift. Nätbutiken är tyvärr delvis endast finskspråkig.

Försäkringar

För alla sina under 70-åriga medlemmar som bor i Finland har förbundet i försäkringsbolagt If tagit en olycksfalls- och resenärförsäkring för fritiden. För förbundets medlemmar som är i arbetslivet har förbundet också tagit en ansvars- och rättskyddsförsäkring. Läs mera.

PHT:s välmåendeperioder

Löntagarnas välmående och häls PHT ordnar välmåendeperioder.

Medlemsförmånspris

Viking Line 
Medlemsförmånspris på fritidskryssningsresor. Följ med annonseringen i tidskriften Finlands Sjöfart.

Tallink-Silja
Medlemsförmånspris på fritidskryssningsresor. Följ med annonseringen i tidskriften FInlands Sjöfart. 

Eckerö Line
STTK medlemspris.

Hotelli Keurusselkä
Medlemspris.