Avgångsanmälan

Jag meddelar att jag säger upp medlemskapet i Finlands Skeppsbefälsförbund och Offentliga- och privata sektorns arbetslöshetskassa.,
fram till vilket datum jag betalt mina medlemsavgifter.
FSBF och Skadeförsäkringsbolaget If har avtalat om en Förbundsförsäkring som innehåller olycksfalls- och resenärförsäkring för fritiden. Försäkringsskyddet är bundet till medlemskapet i förbundet. Om medlem avgår ur Finlands Skeppsbefälsförbund upphör försäkringsskyddet omedelbart.
(*) Obligatoriskt fält