Anhållan om understödande medlemskap

I enlighet med § 7 i förbundets stadgar ansöker jag om understödande medlemskap i Finlands Skeppsbefälsförbund.
Understödande medlemsavgiften är 90/45€/kalenderår.
(*) Obligatoriskt fält