Anhållan om medlemsavgiftsbefrielse

I enlighet med § 7 i förbundets stadgar ansöker jag om befrielse från Finlands Skeppsbefälsförbunds medlemsavgifter. För tiden:
Befrielsen beviljas för högst ett (1) år i sänder (förutom studerande som beviljas för hela studietiden)
Motivering:
Obs! Enligt förbundsstyrelsens beslut beviljas pensionärer inte befrielse från medlemsavgift, utan då rekommenderas understödande medlemskap.
(*) Obligatoriskt fält