Ansökningsblanketter

Ansökningsblanketter -Hakemuskaavakkeet

Här finner du följande blanketter: Medlemsansökan/ medlemsavgiftens inkasseringsavtal, ansökan om understödande medlemskap, ansökan om medlemsavgiftsbefrielse samt avgångsanmälan. Blanketterna ifylls på internet.

Vår adress är Finlands Skeppsbefälsförbund, Sandvikskajen 15 A 3, 00180 Helsingfors. På eventuella frågor svarar medlemsregistret tfn. 09-6122440, office@seacommand.fi.