Kallelse till Årsmötet!

Finlands Skeppsbefälsförbunds stadgeenliga årsmöte hålls onsdagen den 27. november 2019 kl. 14.00 i Helsingfors.
MÖTESPLATS:Förbundets kansli, Sandvikskajen 15 A 3, Helsingfors.
Årsmötets lunch serveras till dem som anmält sitt deltagande i förväg på Restaurang Salve mellan kl.12.00-13.30. Deltagande i lunch görs på attend@seacommand.fi eller 09 612 2440.
Välkommen!

Kutsu vuosikokoukseen
Kallelse till Årsmötet

Lue myös