Kallelse till  årsmötet 22.11.2023

Finlands Skeppsbefälsförbunds stadgeenliga årsmöte hålls

onsdagen den 22.11.2023 kl. 14.00 i Helsingfors

MÖTESPLATSEN:

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva ja If Vahinkovakuutusyhtiö Oy, Pilarisali, Sandvikskajen 9,Helsingfors

Årsmötets lunch serveras på Ravintola Salve kl. 12.30 ( Sandvikskajen 5 C, 00120 Helsingfors)

Granskningen av medlemskapet inleds i Pilarisali kl. 13.30

PÅ MÖTET BEHANDLAS:

  1. I stadgarnas 16 § föreskrivna ärenden
  2. Styrelsens eventuella förslag

STYRELSEN

Lue myös