Juridisk rådgivning för medlemmar per telefon från 1 mars 2023

Som medlemsförmån Juridisk rådgivning i frågor som rör privatlivet!

Medlemmar i Finlands Skeppsbefälsförbund har som medlemsförmån rätt att få telefonrådgivning av Advokatbyrå Eversheds Ab i juridiska frågor som rör medlemmarnas privatliv. Genom att ta reda på sina rättigheter och skyldigheter i förväg undviker man konflikter och skador.

Tjänsten är gratis för medlemmar.

Telefonrådgivning:

Om du behöver juridisk rådgivning kan du ringa Eversheds Advokatbyrås telefonnummer mellan kl. 10.00-16.00: Tel. 010 684 1400

Tala om att du är medlem i Finlands Skeppsbefälsförbundet. Ditt medlemskap kontrolleras (ditt eget medlemsnummer, kan du kontrollera från ditt medlemskort) när du ringer. Berätta, att du vill tala med en rådgivande jurist. Om du också kan nämna vad samtalet gäller är det lättare för växeln att koppla dig till rätt person. Innehållet i ditt samtal med juristen är konfidentiellt och omfattas av tystnadsplikt.

Om du inte får klarhet i din fråga genom samtalet kan du kontakta Eversheds Advokatbyrå och överenskomma om skilt uppdrag. Uppdraget debiteras separat. Uppdragets kostnader ingår inte i medlemsförmånen.

Tjänstens omfattning och begränsningar:

Telefonrådgivning omfattar sådant som kan presenteras, och juristen reda ut, över telefon utan att man behöver sätta sig in i dokument eller e-postmeddelanden. Rådgivningen omfattar inte upprättande av dokument.

Du kan be om råd i till exempel frågor som rör bostadsaktier och fastigheter samt bland annat samboförhållande och äktenskap, barn, arv, testamente, bodelning, gåvor med mera.

Rådgivningen omfattar inte frågor som rör anställningar, arbetsuppgifter, närings-, placerings- och förvärvsverksamhet eller förtroendeuppgifter. Rådgivningen omfattar inte heller frågor som du har gett i uppdrag till andra jurister och inte heller mål som du själv håller i domstol eller annan myndighet. Rådgivningen rör inte ansökningar och anmälningar i arbetslöshetsskydds-, försäkrings-, pensions- eller andra socialtrygghetsfrågor.

www.eversheds.fi

Lue myös