Jur. mag. Susanna Kankainen har börjat som jurist hos Finlands Skeppsbefälsförbund

Juris magister Susanna Kankainen har börjat arbeta 21.11.2023 som jurist hos Finlands Skeppsbefälsförbund rf.

Kankainen är sedan tidigare bekant med organisationsarbete och samhällspåverkning genom sin ämnesorganisationsaktivitet samt via fullmäktige- och nämndarbeten. Kankainen har tidigare erfarenhet inom arbetsrätt från arbetsrättsteamen på Bird & Bird, Roschier och Castrén & Snellman.

Vi önskar Susanna välkommen till vårt team!

Lue myös