JARI PUHAKKA TILLTRÄDER SOM SJÖMANSPENSIONSKASSANS NYA VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR 1.1.2021

Sjömanspensionskassans verkställande direktör Kari Välimäki avgår med pension 31.12.2020. Sjömanspensionskassans styrelse har valt SVM Jari Puhakka till ny verkställande direktör. Jari Puhakka är för närvarande Sjömanspensionskassans placeringsdirektör och ställföreträdande verkställande direktör.
Jari Puhakka har i över 30 år haft olika uppgifter inom placeringsverksamheten och i över 13 år i arbetspensionssystemet. På sin nuvarande post har Puhakka i över två års tid blivit förtrogen med sjöfarten. Puhakka har också suttit i arbetspensionsanstalters ledningsgrupper och i olika företags styrelser. Därigenom har han bred erfarenhet av såväl placeringsverksamheten och arbetspensionsbranschen som av ledning i olika typer av organisationer.


Närmare information:

Raija Volk,

Ordförande för Sjömanspensionskassans styrelse, tfn 040 590 3430

Jari Puhakka, tfn 050 358 8746

Lue myös