INFO TILL MEDLEMMARNA MED ANLEDNING AV POSTENS STREJK

Finlands Skeppsbefälsförbund rf är INTE I STREJK, men begär att medlemmarna inte utför mer än vad som är nödvändigt av sådana stridiga arbetsuppgifter som inte ingår i deras sedvanliga arbetsuppgifter och som omfattas av den stödstrejk som Finlands Sjömansunion utfärdat med anledning av den poststrejk som pågår mellan Post- och logistikbranschens union PAU rf och Servicebranschens arbetsgivare Palta rf och till den del som strejken är laglig.
 
Helsingfors 20.11.2019
Suomen Laivanpäällystöliito – Finlands Skeppsbefälsförbund ry
Johan Ramsland                    
Verksamhetsledare

Lue myös