INFO TILL MEDLEMMARNA MED ANLEDNING AV POSTENS STREJK

Finlands Skeppsbefälsförbund rf är INTE I STREJK, men begär att medlemmarna inte utför mer än vad som är nödvändigt av sådana stridiga arbetsuppgifter som inte ingår i deras sedvanliga arbetsuppgifter och som omfattas av den stödstrejk som Finlands Sjömansunion utfärdat med anledning av den poststrejk som pågår mellan Post- och logistikbranschens union PAU rf och Servicebranschens arbetsgivare Palta rf och till den del som strejken är laglig.
 
Helsingfors 20.11.2019
Suomen Laivanpäällystöliito – Finlands Skeppsbefälsförbund ry
Johan Ramsland                    
Verksamhetsledare

Lue myös

COVID-19

TE-tjänster https://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/jos_jaat_tyottomaksi/jos_sinut_lomautetaan/index.html JYTK- kassa https://www.jytk.fi/sv/aktuellt/Sidor/CORONAVIRUS-OCH-ARBETSL%C3%96SHETSDAGPENNING.aspx If https://www.if.fi/sv/privat/forsakringar/reseforsakring/resande/coronavirus THL https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv/aktuellt Utrikesministeriet https://um.fi/forsta-sidan https://um.fi/reseanmalan Statsrådet https://valtioneuvosto.fi/sv/forstasidan Ålands

Läs mer »
Stäng meny
×

Kundvagn