Helsingfors kretsmöte 26.11.2019

Helsingfors kretsmöte hålls 26.11.2019 kl 17.00. Platsen är förbundets kansli. Efter mötet Salve.
Välkommen!

Lue myös

COVID-19

TE-tjänster https://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/jos_jaat_tyottomaksi/jos_sinut_lomautetaan/index.html JYTK- kassa https://www.jytk.fi/sv/aktuellt/Sidor/CORONAVIRUS-OCH-ARBETSL%C3%96SHETSDAGPENNING.aspx If https://www.if.fi/sv/privat/forsakringar/reseforsakring/resande/coronavirus THL https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv/aktuellt Utrikesministeriet https://um.fi/forsta-sidan https://um.fi/reseanmalan Statsrådet https://valtioneuvosto.fi/sv/forstasidan Ålands

Läs mer »
Stäng meny
×

Kundvagn