Helsingfors kretsmöte 26.11.2019

Helsingfors kretsmöte hålls 26.11.2019 kl 17.00. Platsen är förbundets kansli. Efter mötet Salve.
Välkommen!

Lue myös