Finlands Skeppsbefälsförbund har skänkt 3000e till Finlands Röda Kors katastroffond

Finlands Skeppsbefälsförbund har skänkt 2 euro per medlem, alltså 3 000 euro, till Finlands Röda Kors katastroffond. Pengarna kommer att användas för att hjälpa offren för krisen i Ukraina.SLPL ry utmanar även andra fackföreningar, arbetsgivarorganisationer och våra medlemmars arbetsgivare med ett motsvarande donationsbelopp, det vill säga 2 euro per

Lue myös