Finlands Sjöman-Union FSU söker en heltidsanställd ITF-inspektör

ITF-inspektörens arbete utförs i första hand vid Sjömans-Unionens kontor i Helsingfors.

ITF-inspektörens arbetsuppgifter är att tillsammans med övriga ITF-inspektörer bedriva en så kallad bekvämlighetsflaggskampanj i Finland. Vid kampanjen följer man upp samt förbättrar via fartygsinspektioner, samt på andra sätt de utländska fartygens arbets- och levnadsförhållanden för manskapet. Till ITF-inspektörens uppgifter hör även att deltaga i förhandlingar, där man eftersträvar att teckna kollektivavtal som berör manskapet. Dessutom bistår ITF-inspektören även på andra sätt manskapet vid verkställandet av deras rättigheter och förmåner.

ITF-inspektören förutsätts ha erfarenhet från sjöfarten och arbete till sjöss samt goda muntliga och skriftliga kunskaper i båda inhemska språken samt engelska. Övriga språkkunskaper räknas som merit. Skötseln av ITF-inspektörens arbetsuppgifter förutsätter även att man kan anpassa sig till oregelbundna arbetstider samt en del resor. Körkort är en nödvändighet.

ITF-inspektörens löne- och arbetsvillkor fastställs enligt kollektivavtalet vid Finlands Sjömans-Union.

Ansökningen skall skickas senast den 10.12.2020 skriftligen till Sjömans-Unionens kontor:

Finlands Sjömans-Union
John Stenbergs-strand 6
00530 Helsingfors

Ansökningen kan skickas också per e-post: smu@smu.fi.

För ytterligare information:

Kenneth Bondas
Ordförande
040 456 0245
kenneth.bondas@smu.fi

Kenneth Bengts
ITF-coordinator
040 4551229
kenneth.bengts@smu.fi

Lue myös