Extraordinära årsmötet 1.2.2022

Kallelse till extraordinära årsmötet

Finlands Skeppsbefälsförbunds extraordinära årmöte hålls tisdagen den 1.2.2022 kl. 17.00 i Helsingfors

MÖTESPLATS: Förbundets kansli, Sandvikskajen 15 A 3, 00180 Helsingfors

Efter det extraordinära årsmötet serverar förbundet middag på Restaurang Salve.

PÅ MÖTET BEHANDLAS:

  1. Förslag till stadgeändring i följande punkter. Andra behandlingen.

4.2.

5.

6.3.

7.4.

8.6.2.

9.

10.2.-10.3.

10.6.

10.8.

11.

12.1.-12.3.

12.7.

14.2.

16.3.

17.

Lue myös