Dags att ansöka till Genèveskolan 2022!


En kurs om fackföreningars och folkrörelsers möjligheter att påverka i en globaliserad värld. Det är en årlig kurs som samlar deltagare från hela Norden. Under cirka två veckor i juni följer deltagarna FN-organet International Labour Organizations (ILO) internationella arbetskonferens på plats i Genève, Schweiz. Deltagarna inleder med att samlas på en förkurs under våren och genomför även ett mellanliggande distansarbete på nätet.

Läs mer här.

Lue myös