Offentliga och privata sektorns arbetslöshetskassas ordinarie möte 18.5.2020

 • Inläggsförfattare:
 • Inläggskategori:Yleinen

MÖTESINBJUDAN Offentliga och privata sektorns arbetslöshetskassas ordinarie möte hålls Tid                 18.5.2020 kl. 16.30 Plats              TJS Opintokeskus, Banmästargatan 11, 00520 Helsingfors Vid mötet behandlas ärenden nämnda i stadgarnas 13 § samt…

Fortsätt läsaOffentliga och privata sektorns arbetslöshetskassas ordinarie möte 18.5.2020

Permitteringsinfo

 • Inläggsförfattare:
 • Inläggskategori:Yleinen

Genom denna länk får du information om vad permitteringen innebär. Här instruktioner om vad göra då permitteringerna börjar. Permittering (Frågor och svar om corona, anställningsförhållanden och arbetarskydd. Arbetarskyddsförvaltningens webbtjänst)  Mer länkar om saken:JYTK kassan​Institutet för…

Fortsätt läsaPermitteringsinfo

Stiftelsen för främjandet av fiskeri- och sjöfartsutbildning

 • Inläggsförfattare:
 • Inläggskategori:Yleinen

Kalatalouden ja merenkulun koulutuksen edistämissäätiö - Stiftelsen för främjandet av fiskeri- och sjöfartsutbildning  meddelar härmed att bidrag kan sökas som stöder finsk- och svenskspråkig fiskerihushållnings- och naturbruksnäringarnas utbildning samt bidrag…

Fortsätt läsaStiftelsen för främjandet av fiskeri- och sjöfartsutbildning

Meddelande: Sjömännens fackförbund fördömer Försörjningsberedskapscentralens avsikt att ekonomiskt stöda fartyg som seglar under svensk och estnisk flagg

 • Inläggsförfattare:
 • Inläggskategori:Yleinen

Sjömännens fackförbund fördömer Försörjningsberedskapscentralens avsikt att ekonomiskt stöda fartyg som seglar under svensk och estnisk flagg (M/s Galaxy under svensk och M/s Megastar under estnisk flagg). Samtidigt har finländska passagerarfartyg…

Fortsätt läsaMeddelande: Sjömännens fackförbund fördömer Försörjningsberedskapscentralens avsikt att ekonomiskt stöda fartyg som seglar under svensk och estnisk flagg

COVID-19

 • Inläggsförfattare:
 • Inläggskategori:Yleinen

TE-tjänster https://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/jos_jaat_tyottomaksi/jos_sinut_lomautetaan/index.html JYTK- kassa https://www.jytk.fi/sv/aktuellt/Sidor/CORONAVIRUS-OCH-ARBETSL%C3%96SHETSDAGPENNING.aspx If https://www.if.fi/sv/privat/forsakringar/reseforsakring/resande/coronavirus THL https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv/aktuellt Utrikesministeriet https://um.fi/forsta-sidan https://um.fi/reseanmalan Statsrådet https://valtioneuvosto.fi/sv/forstasidan Ålands landskapsregering https://www.regeringen.ax/coronaviruset-covid-19 Gränsbevakningsväsendet https://www.raja.fi/sv Polisen https://www.poliisi.fi/coronavirus Läs också TE-tjänster https://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/jos_jaat_tyottomaksi/jos_sinut_lomautetaan/index.html JYTK- kassa https://www.jytk.fi/sv/aktuellt/Sidor/CORONAVIRUS-OCH-ARBETSL%C3%96SHETSDAGPENNING.aspx If https://www.if.fi/sv/privat/forsakringar/reseforsakring/resande/coronavirus…

Fortsätt läsaCOVID-19
Läs mer om artikeln LÖNEAVTAL INGÅTTS FÖR DÄCKSBEFÄL INOM UTRIKESSJÖFARTEN SAMT ARCTIA-KONSERNEN
mde

LÖNEAVTAL INGÅTTS FÖR DÄCKSBEFÄL INOM UTRIKESSJÖFARTEN SAMT ARCTIA-KONSERNEN

 • Inläggsförfattare:
 • Inläggskategori:Yleinen

Finlands Skeppsbefälsförbund r.f. :s styrelse har i sitt möte idag godkänt förhandlingsresultatet som gäller kollektivavtal för däcksbefäl vid utrikes sjöfartens huvudavtal och småtonnageavtal samt Arctia koncernens berörda kollektivavtal.Enligt det godkända…

Fortsätt läsaLÖNEAVTAL INGÅTTS FÖR DÄCKSBEFÄL INOM UTRIKESSJÖFARTEN SAMT ARCTIA-KONSERNEN