Delta i en viktig undersökning: Säkerställande av inhemsk arbetskraft inom den finska sjöfarten nu och i framtiden. Enkäten är öppen på nätet: 1.2–13.3.2022

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Yleinen

Enkäten är öppen på nätet: 1.2–13.3.2022 Undersökningens link  Heidi Pichler studerar sjöfartsledning vid Sydöstra Finlands yrkeshögskola XAMK (Kotka) och genomför som sitt examensarbete undersökningen: Säkerställande av inhemsk arbetskraft inom den finska sjöfarten…

Fortsätt läsaDelta i en viktig undersökning: Säkerställande av inhemsk arbetskraft inom den finska sjöfarten nu och i framtiden. Enkäten är öppen på nätet: 1.2–13.3.2022

Pressmeddelande: Sjömansförbunden: Finlands beroende av vintersjöfarten måste beaktas i EU:s utsläppshandel

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Yleinen

Finlands vintersjöfart måste beaktas i klimatpaketet Fit for 55, som för närvarande behandlas i EU. Enligt nuvarande uppgifter har den finska vintersjöfartens särdrag inte beaktats alls vid beredningen av paketet.…

Fortsätt läsaPressmeddelande: Sjömansförbunden: Finlands beroende av vintersjöfarten måste beaktas i EU:s utsläppshandel