Finlands Skeppsbefälsförbund rf och Rederierna i Finland har nått förhandlingsresultat

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Yleinen

Finlands Skeppsbefälsförbund rf och Rederierna i Finland rf och har nått ett förhandlingsresultat om giltigheten av kollektivavtalen för sjöfartens utlandstrafik gällande passagerarfartyg, handelsfartyg och småtonnage. Kollektivavtalens giltighetstid förlängs till den…

Fortsätt läsaFinlands Skeppsbefälsförbund rf och Rederierna i Finland har nått förhandlingsresultat