• Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Yleinen

Borgbacken åkband för medlemmar Åkband 29 € (norm 47e)! Beställning av åkband görs endast från webbutiken www.seacommand.fi/fi/nettikauppa Du kan printa ut verifikaten och ta med dem till Borgbacken då det…

Fortsätt läsa

Finlands Skeppsbefälsförbund rf och Rederierna i Finland har nått förhandlingsresultat

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Yleinen

Finlands Skeppsbefälsförbund rf och Rederierna i Finland rf och har nått ett förhandlingsresultat om giltigheten av kollektivavtalen för sjöfartens utlandstrafik gällande passagerarfartyg, handelsfartyg och småtonnage. Kollektivavtalens giltighetstid förlängs till den…

Fortsätt läsaFinlands Skeppsbefälsförbund rf och Rederierna i Finland har nått förhandlingsresultat