Arbetslöshetskassa Aaria

Arbetslöshetsskyddet

Skeppsbefälsförbundets medlemmar är försäkrade för arbetslöshet i Aaria arbetslöshetskassa. Då en medlem blir arbetslös eller permitterad får han dagpenning som baserar sig på hans inkomster. Dagpenningens storlek fastställs i arbetslöshetsskyddslagen.

För dem som tjänstgör på utflaggade fartyg har arbetslöshetskassan ordnat en tilläggsförsäkring.  Fråga mera om detta på arbetslöshetskassan. 

Detaljerad information om hur man söker arbetslöshetsdagpenning  finner du på Aarias sidor www.aariakassa.fi

Työttömyyskassan yhteystiedot - Arbetslöshetskassans kontaktuppgifter

Arbetslöshetskassan Aarias kontaktuppgifter från och med 1 januari 2021:

Arbetslöshetskassan Aaria
Semaforbron 8 B
00520 Helsingfors

www.aariakassa.fi
asiakaspalvelu@aariakassa.fi

Telefonservice: 020 7655 900

ÖPPEN ti kl 9.00-11.30, ons kl 12.00-14.00 och to kl 9.00-11.30

 

 Päällystövälitykset/ befälsförmedlingarna

VARSINAIS-SUOMEN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO
Itsenäisyydenaukio 2, 20800 Turku
kirjaamo.varsinais-suomi@te-toimisto.fi
Ville Käldström
puh. 0295 044821

EGENTLIGA FINLANDS TE-BYRÅ
Självständighetsplan 2, 20800 Åbo
registratur.egentligafinland@te-byran.fi

ÅLANDS ARBETSMARKNADS-OCH STUDIESERVICEMYNDIGHET
Nygatan 5, 22100 Mariehamn
info@ams.aland.fi
Tel. 018-25501
Besök vardagar 10-15.00

Utkomstskydd under nordisk flagg

Då du bor i Finland och jobbar under svensk, dansk eller norsk flagg gäller vissa regler. Läs mer här.

Rätt till förtjänstbunden dagpenning för personer som arbetar på fartyg under tredje lands flagg