Offentliga- och privata sektorns arbetslöshetskassa

Arbetslöshetsskyddet

Skeppsbefälsförbundets medlemmar är försäkrade för arbetslöshet i Offentiliga och privata sektorns arbetslöshetskassa (JYTK). Då en medlem blir arbetslös eller permitterad får han dagpenning som baserar sig på hans inkomster. Dagpenningens storlek fastställs i arbetslöshetsskyddslagen.

För dem som tjänstgör på utflaggade fartyg har arbetslöshetskassan ordnat en tilläggsförsäkring.  Fråga mera om detta på arbetslöshetskassan. 

Detaljerad information om hur man söker arbetslöshetsdagpenning  finner du på JYTKs sidor www.jytk.fi.

Työttömyyskassan yhteystiedot - Arbetslöshetskassans kontaktuppgifter

Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassa
Asemamiehenkatu 4
00520  HELSINKI

Offentliga- och privata sektorns arbetslöshetskassa
Stationskarlsgatan 4
00520  HELSINGFORS

Toimisto puh. / tfn 020 690 871

Puhelinpalvelu/telefon service 020 690 069 (ma/mån, ke/ons, pe/fre 9.00-11.00)

sähköposti: kassa@jytk.fi
suojattu sähköposti: https://securemail.jytk.fi/kassa@jytk.fi

kassanjohtaja Anja Tikka p. 020 789 3875
anja.tikka@jytk.fi

 Päällystövälitykset/ befälsförmedlingarna

VARSINAIS-SUOMEN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO
Itsenäisyydenaukio 2, 20800 Turku
kirjaamo.varsinais-suomi@te-toimisto.fi
Ville Käldström
puh. 0295 044821

EGENTLIGA FINLANDS TE-BYRÅ
Självständighetsplan 2, 20800 Åbo
registratur.egentligafinland@te-byran.fi

ÅLANDS ARBETSMARKNADS-OCH STUDIESERVICEMYNDIGHET
Nygatan 5, 22100 Mariehamn
info@ams.aland.fi
Tel. 018-25501
Besök vardagar 10-15.00

Utkomstskydd under nordisk flagg

Då du bor i Finland och jobbar under svensk, dansk eller norsk flagg gäller vissa regler. Läs mer här.

Rätt till förtjänstbunden dagpenning för personer som arbetar på fartyg under tredje lands flagg