Kollektivavtal och lönetabeller

Utrikesfarten

Småtonnaget

Meritaito

Lotsningsbranschen

Rasila

Destia

Finlands färjetrafik Ab

Inrikesfartens passagerarfartyg

Naturaförmånerna 1.1.2009 (pdf)

Inrikesfartens passagerarfartyg

Avtal om fartygets praktikansvariga

Lönerna 1.3.2016

Löne höjningar 1.3.2016
Tabell- och garantilönerna höjs med 0,43%
De euromässiga tilläggen höjs med 0,43%

Korrigerade tabeller läggs upp på hemsidan efter granskning

Småtonnaget (på finska)
Utrikesfarten (på finska)

NON EU – agreement
2017 NON Eu annexes

FSBF-RIF Styrmanskadettavtal (på finska)

Juniorstyrmanavtal (på finska)

Juniorstyrmansavtalet lönetabell (på finska)