Kollektivavtal och lönetabeller

Utrikesfarten

Småtonnaget

Meritaito

Lotsningsbranschen

Rasila

Destia

Finlands färjetrafik Ab

Inrikesfartens passagerarfartyg

Naturaförmånerna 1.1.2009 (pdf)

Inrikesfartens passagerarfartyg

Avtal om fartygets praktikansvariga