Åkbanden till Borgbacken bara 24e!

Åkband nu bara 24 € (norm 42e)!

Begränsat antal åkband kvar!

Åkbandet berättigar till inträde till alla nöjesparkens anläggningar med beaktande av längdbegränsningarna. Åkbandet aktiveras vid den första apparaten och är i kraft under ifrågavarande dag. Åkbandet är avsett för personligt bruk.

Åkbandena är i kraft sommarsäsongen 2020.

Åkbands beställningarna för medlemmar görs per e-mail till adressen: office@seacommand.fi

Åkbanden skickas med posten.

Bekanta dig med informationen avseende avvikelser i adressen www.linnanmaki.fi/sv/

Lue myös