Enighet ger styrka - Yksimielisyys on voimaa

Välkommen till Finlands Skeppsbefälsförbunds hemsidor!

Nyheter

Finlands Skeppsbefälsförbund

Finlands Skeppsbefäls-förbund är ett fackförbund grundat år 1905, som hör till Tjänstemannacentralen STTK.

Förbundet representerar sjöfartens befäl, både till havs och på land.

Nyaste e-tidningen

Finlands Skeppsbefälsförbund

Täytä jäsenhakemus tai kysy lisätietoja jäsenyydestä.