Enighet ger styrka - Yksimielisyys on voimaa

Välkommen till Finlands Skeppsbefälsförbunds hemsidor!

Nyheter

Finlands Skeppsbefälsförbund

Finlands Skeppsbefäls-förbund är ett fackförbund grundat år 1905, som hör till Tjänstemannacentralen STTK.

Förbundet representerar sjöfartens befäl, både till havs och på land.


JATTK, JYTK OCH STATIA FUSIONERAS – ARBETSLÖSHETSKASSAN AARIA BÖRJAR SIN VERKSAMHET 1.1.2021

Offentliga och privata sektorns arbetslöshetskassa JYTK och Arbetslöshetskassa Statia fusioneras med JATTK-arbetslöshetskassan. Den nya Arbetslöshetskassan Aaria börjar sin verksamhet den 1 januari 2021.

Läs mer.Nyaste e-tidningen

Finlands Skeppsbefälsförbund

Täytä jäsenhakemus tai kysy lisätietoja jäsenyydestä.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video