Enighet ger styrka - Yksimielisyys on voimaa

Välkommen till Finlands Skeppsbefälsförbunds hemsidor!

Nyheter

Permitteringsinfo

Genom denna länk får du information om vad permitteringen innebär. Här instruktioner om

COVID-19

TE-tjänster https://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/jos_jaat_tyottomaksi/jos_sinut_lomautetaan/index.html JYTK- kassa https://www.jytk.fi/sv/aktuellt/Sidor/CORONAVIRUS-OCH-ARBETSL%C3%96SHETSDAGPENNING.aspx If https://www.if.fi/sv/privat/forsakringar/reseforsakring/resande/coronavirus THL https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv/aktuellt Utrikesministeriet

Finlands Skeppsbefälsförbund

Finlands Skeppsbefäls-förbund är ett fackförbund grundat år 1905, som hör till Tjänstemannacentralen STTK.

Förbundet representerar sjöfartens befäl, både till havs och på land.

Nyaste e-tidningen

Finlands Skeppsbefälsförbund

Täytä jäsenhakemus tai kysy lisätietoja jäsenyydestä.