Yhteystiedot

Suomen Laivanpäällystöliitto- Finlands Skeppsbefälsförbund r.y. The Finnish Ship’s Officers’ Union

Hietalahdenranta 15 A 3, 00180 Helsinki 
Sandvikskajen 15 A 3, 00180 Helsingfors

Asioidessasi toimistossa varmistathan soitolla, että olemme paikalla.
Om du ämnar besöka förbundets kansli, vänligen ring oss först för att kolla att vi är pä plats.

Yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostilla!
Kontakter främst via e-post!

Jäsenasiat/ Medlemsfrågor

Puhelinaika ma-pe  klo 10.00-14.00
Telefontid mån-fr 10.00-14.00

Tel:  +35896122440/ 0405122491
office(at)seacommand.fi  

Työsuhdeasiat/ Ärenden gällande arbetsförhållanden samt kollektivavtal

Johan Ramsland tel. +358406672227
johan.ramsland(at)seacommand.fi

Laskutustiedot:

Käsittelemme ostolaskujamme sähköisesti.
Verkkolaskutuksen tekniset tiedot saat tästä.

Henkilökunta - Personal

Toiminnanjohtaja
Verksamhetsledare
Johan Ramsland
Tel. +358406672227
johan.ramsland(at)seacommand.fi 

Juristi
Jurist
Susanna Kankainen
Tel: +358401289214
susanna.kankainen(at)seacommand.fi

Liittokoordinaattori
Jäsenrekisteri

Organisation koordinator
Medlemsregistret

Marjo Peurala
Tel: +358405122491
office(at)seacommand.fi
marjo.peurala(at)seacommand.fi 

Suomen Merenkulku -lehti
Tidskriften Finlands Sjöfart
Tel: +358405122491
office(at)seacommand.fi