VIESTI JÄSENILLE LIITTYEN POSTIN LAKKOON

Suomen Laivanpäällystöliitto ry EI OLE LAKOSSA, mutta pyytää jäseniään olemaan tekemättä enempää kuin mikä on välttämätöntä sellaisia riidanalaisia töitä, jotka eivät kuulu heidän tavanomaisiin työtehtäviin ja jotka ovat sen tukilakon piirissä, jonka Suomen Merimiesunioni on julistanut liittyen Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry:n ja Palvelualojen työnantajat Palta ry:n väliseen postilakkoon ja siltä osin kuin lakko on laillinen.
 
Helsingissä 20.11.2019
Suomen Laivanpäällystöliito – Finlands Skeppsbefälsförbund ry
Johan Ramsland                    
Toiminnanjohtaja

Lue myös