Varustamobarometri 2019 on julkaistu

Varustamobarometri kartoittaa Suomen merenkulku- ja varustamoalan suhdannetilannetta ja näkymiä.
Se perustuu kyselyyn, joka kohdistetaan Suomen Varustamot ry:n jäsenvarustamoille,
tärkeimmille yhdistykseen kuulumattomille varustamoille ja joukolle Suomen meriliikenteen
kannalta oleellisia ulkomaisia varustamoita, joilla on säännöllistä liikennettä Suomeen.
Lue lisää.

Lue myös