Työehtosopimukset ja palkkataulukot

Sopimukset

Ulkomaanliikenne, Pientonnisto, Monitoimimurtajat ja Konventionaalisten jäänmurtajien KIKY sopimus

Ulkomaanliikenne

Työehtosopimuspöytäkirja 23.4.2014

Sopimus 16.2.2005-30.9.2007

Sopimus 16.2.2005-30.9.2007

Pientonnisto

Luotsaustoimiala

Palkat 1.3. 2021

Palkankorotukset 1.3.2021
Rahtialusten taulukko- ja takuupalkkoja korotetaan 1,55%
Euromääräisiä lisiä korotetaan 1,55%

Matkustaja-alusten kansipäällystön palkkoja ei koroteta johtuen koronapandemian vaikutuksista matkustaja-alusliikenteeseen.

Pientonnisto
Ulkomaanliikenne

SLPL-SV Junioriperämies työsuhteen ehdot 1.3.2021
SLPL-SV junioriperämiestyösuhteen ehdot 19.6.2018
SLPL-SV junioriperämies palkkataulukko 1.3.2018

NON EU – agreement
2017 NON Eu annexes