Vuosikokous

Liiton korkein päättävä elin on vuosikokous, joka pidetään vuosittain marraskuussa edellisen vuosikokouksen päättämässä paikassa.

Kaikilla jäsenillä on läsnäolo-oikeus ja jokaisella varsinaisella jäsenellä äänioikeus. Varsinaisen jäsenyhdistyksen virallisella edustajalla on samoin äänioikeus.

Vuosikokouksessa esitetään edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös. Vuosikokous päättää seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruudesta ja vahvistaa hallituksen ehdottaman seuraavan vuoden talousarvion ja toimintasuunnitelman.

Joka neljäs vuosi valitaan hallitus seuraavaksi nelivuotiskaudeksi.