Toimeenpaneva valiokunta (TPV)

Toimeenpaneva valiokunta, TPV

Hallituksen toimeenpanevaan valiokuntaan (TPV) kuuluu kahdeksan jäsentä. Heistä kuusi valitaan hallituksen piiristä. Sääntöjen mukaan toiminnanjohtaja ja varatoiminnanjohtaja kuuluvat toimeenpanevaan valiokuntaan.

Toimeenpaneva valiokunta hoitaa liiton juoksevia asioita hallituksen kokousten välillä ja toteuttaa hallituksen päätökset saamiensa valtuuksien mukaisesti. Toimeenpaneva valiokunta valmistelee myös hallituksen kokoukset.

Jäsenet
Medlemmar 

Heiskanen Kristian
Häyrinen Sakari
Muromaa Jukka
Stenbäck Dan
Tauriainen Heidi
Tuomi Juha
Ramsland Johan

Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)seacommand.fi