Piirit / Kretsarna

Piirit / Kretsarna

Liiton alueellinen toiminta on jaettu yhdeksään rekisteröimättömään piiriin, jotka nykyisin ovat: Ahvenanmaan, Helsingin, Kotkan, Oulun, Rauman, Saimaan, Tampereen, Turun ja Vaasan piirit. Hallitus määrittelee piirien rajat.

Piirit pyrkivät alueellisesti tukemaan liiton toimintaa ja solmimaan yhteyksiä alueellisiin päätöksentekijöihin. Piirin on pidettävä vähintään kaksi kokousta vuodessa.  
Piiri valitsee piiriasiamiehen, piirisihteerin ja edustajat muihin liiton hallituksen hyväksymiin tehtäviin. Piirisihteeri toimii piiriasiamiehen sijaisena.

Förbundets regionala verksamhet har uppdelats i nio oregistrerade kretsar, som för närvarande är: Helsingfors, Kotka, Raumo, Saimen, Tammerfors, Uleåborg, Vasa, Åbo och Åland. Kretsarnas gränser fastställes av styrelsen.

Kretsarna strävar att regionalt stöda förbundets verksamhet och sluta kontakter till regionens beslutsfattare. Kretsen bör hålla minst två möten årligen. Kretsen väljer kretsombudsman, kretssekreterare och representanter till övriga av styrelsen godkända uppgifter.
Kretssekreteraren fungerar som kretsombudsmannens ställföreträdare.

Piirikokoukset/kretsmötena

Liiton piirikokoukset ovat avoimia tilaisuuksia kaikille liiton jäsenille.
Förbundets kretsmöten är öppna tillställningar för alla förbundsmedlemmar.

Ahvenanmaa/Åland

avoin

Helsinki/Helsingfors

Ti 17.5.2022 klo/kl. 17.00. Liiton toimisto/Förbundets kansli + Salve
Piirikokous pidetään liiton toimistolla ja kokouksen jälkeen klo 18.30 ruokailua Salvessa.

Kretsmöte hålls på förbundets kansli och efter mötet kl. 18.30 middag på Salve.

Kotka

avoin

Oulu/Uleåborg 

To 8.9.2022 klo/kl. 19.00. Hotelli Merihovi, Lokki-kabinetti, Kemi.
Piirikokoukseen voi osallistua myös etänä TEAMS:in välityksellä. TEAMS-linkin kokoukseen saat ilmoittautumalla johan.ramsland@seacommand.fi

Ti 10.5.2022 klo/kl. 19.00. Oulu-laiva, Oulu.
Piirikokoukseen voi osallistua myös etänä TEAMS:in välityksellä. TEAMS-linkin kokoukseen saat ilmoittautumalla johan.ramsland@seacommand.fi

Rauma/Raumo

avoin

Saimaa/Saimen

la 13.8.2022 klo 12-15.30. Savonlinnan matkustajasatama.
Kaikki SLPL:n jäsenet ja heidän avecit ovat tervetulleitta mukaan risteilylle piiristä riippumatta. Risteily on ilmainen. Risteilyn aikana pidetään myös piirikokous. Risteily tehdään Savonlinna-Risteilyt aluksella ja risteilyllä tarjoillaan lounas. Ilmoittautumiset risteilylle viimeistään 4.8.2022: Piiriasiamies Esa Kallio kallio.ep@gmail.com

Tampere/Tammerfors

la 27.8.2022 klo 17.45. Laukontorin ranta.
Piirikokous pidetään M/S Silver Sky:lla yläkannen kabinetissa, Laukontorin ranta. Kokouksen jälkeen risteily. Rapuristeilyn lähtö on klo 19.00 Hopealinjan uusimalla 2014 rakennetulla M/S Silver Sky:lla Laukontorin rannasta. Ilmoittautuminen tapahtuu maksamalla 50e/hlö SLPL tilille FI4941080011337345. Viestikenttään mahdolliset ruoka-aineallergiat. Lisätietoja  piiriasiamieheltä Kai Terimaa, kaitsu@hotmail.fi.

to 31.3.2022 klo.18.30. Sailor´s Bar & Grill.
Hatanpään valtatie 4, Tampere. Tarjolla tärkeitä asioita, hyvää seuraa, ruokaa & juomaa.

Turku/Åbo

Ti 3.5.2022 klo 18.00. Scandic Atrium.
Vapaamuotoinen piirikokous pidetään ruokailun merkeissä hotellin ravintolassa.
Ett kretsmöte under fria former hålls samtidigt med en gemensam middag i hotellets restaurang.

Vaasa/Vasa

To 6.10.2022 klo/kl. 18.00. Scandic Waskia, Vaasa.
Ennen piirikokousta on mahdollista käydä uimassa ja saunomassa Tropiclandiassa klo 16.00. Kokoontuminen kassan luona. Vapaamuotoinen piirikokous pidetään ruokailun merkeissä hotellin ravintolassa klo 18.00 alkaen. Piirikokoukseen voi osallistua myös etänä TEAMS:in välityksellä. TEAMS-linkin kokoukseen saat ilmoittautumalla johan.ramsland@seacommand.fi

To 9.6.2022 klo/kl. 18.00. Scandic Waskia, Vaasa.
Vapaamuotoinen piirikokous pidetään ruokailun merkeissä hotellin ravintolassa. Kokouksen jälkeen uintia jos aika antaa myöten. Piirikokoukseen voi osallistua myös etänä TEAMS:in välityksellä. TEAMS-linkin kokoukseen saat ilmoittautumalla johan.ramsland@seacommand.fi


Ti 29.3.2022 klo/kl. 17.00. Scandic Waskia.

Osallistua voi myös etänä TEAMS:in välityksellä. TEAMS-linkin kokoukseen saat ilmoittautumalla johan.ramsland@seacommand.fi Kokouksen jälkeen uintia ja ruokailua Waskiassa.

Ahvenanmaa/ Åland:
Avoin

Helsinki/Helsingfors:
Panu Orädd
0503802466
panu.oradd(at)gmail.com

Kotka:
Heli Palmu
020 7908846
palmu.heli54(at)gmail.com

Oulu/Uleåborg:
Petter Tähtinen
0500 431633
petter.tahtinen(at)saunalahti.fi
slpl.oulunpiiri(at)gmail.com

Rauma/Raumo:
Marko Löytökorpi
044 4558373
marko.loytokorpi(at)winnova.fi

Saimaa/Saimen:
Esa Kallio
kallio.ep(at)gmail.com

Tampere/Tammerfors:
Kai Terimaa
0500 891918
kaitsu(at)hotmail.fi

Turku/Åbo:
Mikko Laitinen
040 5378753
laitinen.mp(at)gmail.com

Vaasa:
Jukka Valkonen
046 922 1773
vaasa.slpl(at)gmail.com