Piirit / Kretsarna

Piirit / Kretsarna

Liiton alueellinen toiminta on jaettu yhdeksään rekisteröimättömään piiriin, jotka nykyisin ovat: Ahvenanmaan, Helsingin, Kotkan, Oulun, Rauman, Saimaan, Tampereen, Turun ja Vaasan piirit. Hallitus määrittelee piirien rajat.

Piirit pyrkivät alueellisesti tukemaan liiton toimintaa ja solmimaan yhteyksiä alueellisiin päätöksentekijöihin. Piiri pitää kokouksia tarpeen mukaan.  
Piiri valitsee piiriasiamiehen, piirisihteerin ja edustajat muihin liiton hallituksen hyväksymiin tehtäviin. Piirisihteeri toimii piiriasiamiehen sijaisena.

Förbundets regionala verksamhet har uppdelats i nio oregistrerade kretsar, som för närvarande är: Helsingfors, Kotka, Raumo, Saimen, Tammerfors, Uleåborg, Vasa, Åbo och Åland. Kretsarnas gränser fastställes av styrelsen.

Kretsarna strävar att regionalt stöda förbundets verksamhet och sluta kontakter till regionens beslutsfattare. Kretsen håller möten efter behov. Kretsen väljer kretsombudsman, kretssekreterare och representanter till övriga av styrelsen godkända uppgifter.
Kretssekreteraren fungerar som kretsombudsmannens ställföreträdare.

Piirikokoukset/kretsmötena

Liiton piirikokoukset ovat avoimia tilaisuuksia kaikille liiton jäsenille katsomatta mihin piiriin kuulut.
Förbundets kretsmöten är öppna tillställningar för alla förbundsmedlemmar oberoende vilken krets man hör till.

Ahvenanmaa/Åland

avoin

Helsinki/Helsingfors

Ti 5.12.2023 klo/kl. 17.00. Liiton toimisto/Förbundets kansli + Salve
Piirikokous pidetään liiton toimistolla ja kokouksen jälkeen klo 18.30 ruokailua Salvessa.
Kretsmöte hålls på förbundets kansli och efter mötet kl. 18.30 middag på Salve.

Ke 12.4.2023 klo/kl. 17.00. Liiton toimisto/Förbundets kansli + Salve
Piirikokous pidetään liiton toimistolla ja kokouksen jälkeen klo 18.30 ruokailua Salvessa.

Kretsmöte hålls på förbundets kansli och efter mötet kl. 18.30 middag på Salve.

Kotka

avoin

Oulu/Uleåborg 

To 7.9.2023 klo/kl. 19.00. Motelli Käpylä, Keminmaa.
Piirikokoukseen voi osallistua myös etänä TEAMS:in välityksellä. TEAMS-linkin kokoukseen saat ilmoittautumalla johan.ramsland@seacommand.fi

 To 7.12.2023 klo/kl. 19.00. Ravintola Sataman Krouwi, Rantabulevardi 10, Kemi
Piirikokouksen yhteydessä tarjoillaan joulupöytä.
Piirikokoukseen voi osallistua myös etänä TEAMS:in välityksellä. TEAMS-linkin kokoukseen saat ilmoittautumalla johan.ramsland@seacommand.fi

To 11.5.2023 klo/kl. 19.00. Oulu-laiva, Oulu.
Piirikokoukseen voi osallistua myös etänä TEAMS:in välityksellä. TEAMS-linkin kokoukseen saat ilmoittautumalla johan.ramsland@seacommand.fi

Rauma/Raumo

Saimaa/Saimen

la 12.8.2023 klo 12-15.30. Savonlinnan matkustajasatama.
Kaikki SLPL:n jäsenet ja heidän avecit ovat tervetulleitta mukaan risteilylle piiristä riippumatta. Risteily on ilmainen. Risteilyn aikana pidetään myös piirikokous. Risteily tehdään Savonlinna-Risteilyt aluksella ja risteilyllä tarjoillaan lounas. Ilmoittautumiset risteilylle viimeistään 3.8.2023: Piiriasiamies Esa Kallio kallio.ep@gmail.com

Tampere/Tammerfors

Ti 12.12.2023 klo 18.30. Sailor´s Bar & Grill,
Hatanpään valtatie 4, Tampere.
Tarjolla tärkeitä asioita, hyvää seuraa, ruokaa & juomaa.

La/Lö 26.8.2023 klo/kl. 18.00–21.30 M/S Silver Sky, Laukontorin ranta
Koko Suomen piirikokous klo 18.00 ja kokouksen jälkeen rapuristeily klo 19.00. Lue lisää risteilystä ja ilmoittautumisesta tästä.

Ma 27.3.2023 klo 18.30.  Sailor´s Bar & Grill,
Hatanpään valtatie 4, Tampere.
Tarjolla tärkeitä asioita, hyvää seuraa, ruokaa & juomaa.

Turku/Åbo

Vaasa/Vasa

Ma 11.12.2023 klo/kl. 18.00. Scandic Waskia, Vaasa.
Ennen piirikokousta on mahdollista käydä uimassa ja saunomassa Tropiclandiassa klo 16.00. Kokoontuminen kassan luona. Vapaamuotoinen piirikokous pidetään ruokailun merkeissä hotellin ravintolassa klo 18.00 alkaen.

Ilmoitathan osallistumisesi uintiin ja/tai ruokailuun piiriasiamiehelle sähköpostilla vaasa.slpl@gmail.com

To 21.9.2023 klo/kl. 18.00. Scandic Waskia, Vaasa.
Ennen piirikokousta on mahdollista käydä uimassa ja saunomassa Tropiclandiassa klo 16.00. Kokoontuminen kassan luona. Vapaamuotoinen piirikokous pidetään ruokailun merkeissä hotellin ravintolassa klo 18.00 alkaen.

Ilmoitathan osallistumisesi uintiin ja/tai ruokailuun piiriasiamiehelle sähköpostilla vaasa.slpl@gmail.com

Ti 28.3.2023 klo/kl. 18.00. Scandic Waskia, Vaasa.
Ennen piirikokousta on mahdollista käydä uimassa ja saunomassa Tropiclandiassa klo 16.00. Kokoontuminen kassan luona. Vapaamuotoinen piirikokous pidetään ruokailun merkeissä hotellin ravintolassa klo 18.00 alkaen.
Piirikokoukseen voi osallistua myös etänä TEAMS:in välityksellä. TEAMS-linkin kokoukseen saat ilmoittautumalla johan.ramsland@seacommand.fi

Ahvenanmaa/ Åland:
Avoin

Helsinki/Helsingfors:
Panu Orädd
0503802466
panu.oradd(at)gmail.com

Kotka:
Avoin

Oulu/Uleåborg:
Petter Tähtinen
0500 431633
petter.tahtinen(at)saunalahti.fi
slpl.oulunpiiri(at)gmail.com

Rauma/Raumo:
Marko Löytökorpi
044 4558373
marko.loytokorpi(at)winnova.fi

Saimaa/Saimen:
Esa Kallio
kallio.ep(at)gmail.com

Tampere/Tammerfors:
Avoin

Turku/Åbo:
Mikko Laitinen
040 5378753
laitinen.mp(at)gmail.com

Vaasa:
Jukka Valkonen
046 922 1773
vaasa.slpl(at)gmail.com