Piirit / Kretsarna

Piirit / Kretsarna

Liiton alueellinen toiminta on jaettu yhdeksään rekisteröimättömään piiriin, jotka nykyisin ovat: Ahvenanmaan, Helsingin, Kotkan, Oulun, Rauman, Saimaan, Tampereen, Turun ja Vaasan piirit. Hallitus määrittelee piirien rajat.

Piirit pyrkivät alueellisesti tukemaan liiton toimintaa ja solmimaan yhteyksiä alueellisiin päätöksentekijöihin. Piirin on pidettävä vähintään kaksi kokousta vuodessa.  
Piiri valitsee piiriasiamiehen, piirisihteerin ja edustajat muihin liiton hallituksen hyväksymiin tehtäviin. Piirisihteeri toimii piiriasiamiehen sijaisena.

Förbundets regionala verksamhet har uppdelats i nio oregistrerade kretsar, som för närvarande är: Helsingfors, Kotka, Raumo, Saimen, Tammerfors, Uleåborg, Vasa, Åbo och Åland. Kretsarnas gränser fastställes av styrelsen.

Kretsarna strävar att regionalt stöda förbundets verksamhet och sluta kontakter till regionens beslutsfattare. Kretsen bör hålla minst två möten årligen. Kretsen väljer kretsombudsman, kretssekreterare och representanter till övriga av styrelsen godkända uppgifter.
Kretssekreteraren fungerar som kretsombudsmannens ställföreträdare.

Piirikokoukset/kretsmötena

Liiton piirikokoukset ovat avoimia tilaisuuksia kaikille liiton jäsenille.
Förbundets kretsmöten är öppna tillställningar för alla förbundsmedlemmar.

Ahvenanmaa/Åland
Må 20.4.2020 kl 19.30 Hotell Pommern/Möteslokal Pamir
Gemensamt möte för Ålandskretsen av FSBF r.f. och
Ålands Energi och Sjöfartstekniska förening r.f.
Gemensam middag efter mötet! Välkommen! AVBOKAD/PERUTTU!

Helsinki/Helsingfors
avoin

Kotka 
ti 7.4.2020 klo 18.00 Sokos Hotel Seurahuone, Kotka /PERUTTU!

Oulu/Uleåborg 
to 7.5.2020 klo 19.00. Kokous järjestetään Microsoft Teams kokouksena. Linkki kokoukseen lähetetty spostitse.
to 10.9.2020 Kemi. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.
ti 8.12.2020  Kemi. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Rauma/Raumo
avoin

Saimaa/Saimen
la 15.8.2020 klo 12-15.30 Piirikokous ja risteily. Lähde risteilemään Savonlinnasta, kauppatorin rannasta, läpi sokkeloisen Pihlajaveden saariston vanhaa Saaristolaivan reittä.

Kaikki SLPL:n jäsenet ja heidän avecit ovat tervetulleitta mukaan risteilylle katsomatta omaa piiriään. Risteily on ilmainen. Risteilyn jälkeen pidetään piirikokous aluksessa rannassa. Voitte osallistua myöskin ainoastaan risteilyn tai ainoastaan piirikokoukseen. Risteily tehdään Savonlinna-Risteilyt aluksella ja risteilyllä tarjotaan lounasta.

Ilmoittautumiset risteilylle viimeistään ma 3.8.2020: Jukka Riikonen jukka61.riikonen@gmail.com,Gsm 0400 194992

Tampere/Tammerfors

la 29.8.2020 klo 17.30 Rapuristeily ja piirikokous. Saunaravintola Kuuma, Laukontorin ranta 2.kerros, vasen puoli 1.kerros (ravintola sijaitsee risteilylaiturin vieressä). Rapuristeily on klo 19.00 – 22.00 Hopealinjan uusimalla 2014 rakennetulla M/S Silver Sky:lla Laukontorin rannasta.

Hinta on 50e/henkilö ja jäsenten avecit ovat myöskin tervetulleita! Hinta sisältää risteilyn Pyhäjärvellä, ruokailun ja ruokajuomat. Ilmoittautuminen risteilyyn tapahtuu maksamalla kokonaishinnan 50e/hlö SLPL:n tilille Oma Sp FI 49 4108 0011 3373 45. Ilmoita samalla viestikenttään mahdolliset ruoka-aineallergiat. Ilmoittaudu viimeistään Ke 5.8.2020.

 Turku/Åbo
ma/må 2.3.2020 klo/kl 18.00 S/S Bore
ma/må 15.6.2020 klo/kl 18.00 S/S Bore, Regina-salonki

Vaasa/Vasa
Avoin

Ahvenanmaa/ Åland:
Avoin

Helsinki/Helsingfors:
Panu Orädd
0503802466
panu.oradd(at)gmail.com

Kotka:
Heli Palmu
020 7908846
palmu.heli54(at)gmail.com

Oulu/Uleåborg:
Petter Tähtinen
0500 431633
petter.tahtinen(at)saunalahti.fi
slpl.oulunpiiri(at)gmail.com

Rauma/Raumo:
Marko Löytökorpi
044 4558373
marko.loytokorpi(at)winnova.fi

Saimaa/Saimen:
Jukka Riikonen
0400 194992
jukka61.riikonen(at)gmail.com

Tampere/Tammerfors:
Kai Terimaa
0500 891918
kaitsu(at)hotmail.fi

Turku/Åbo:
Mikko Laitinen
040 5378753
laitinen.mp(at)gmail.com

Vaasa:
Avoin