Piirit / Kretsarna

Piirit / Kretsarna

Liiton alueellinen toiminta on jaettu yhdeksään rekisteröimättömään piiriin, jotka nykyisin ovat: Ahvenanmaan, Helsingin, Kotkan, Oulun, Rauman, Saimaan, Tampereen, Turun ja Vaasan piirit. Hallitus määrittelee piirien rajat.

Piirit pyrkivät alueellisesti tukemaan liiton toimintaa ja solmimaan yhteyksiä alueellisiin päätöksentekijöihin. Piirin on pidettävä vähintään kaksi kokousta vuodessa.  
Piiri valitsee piiriasiamiehen, piirisihteerin ja edustajat muihin liiton hallituksen hyväksymiin tehtäviin. Piirisihteeri toimii piiriasiamiehen sijaisena.

Förbundets regionala verksamhet har uppdelats i nio oregistrerade kretsar, som för närvarande är: Helsingfors, Kotka, Raumo, Saimen, Tammerfors, Uleåborg, Vasa, Åbo och Åland. Kretsarnas gränser fastställes av styrelsen.

Kretsarna strävar att regionalt stöda förbundets verksamhet och sluta kontakter till regionens beslutsfattare. Kretsen bör hålla minst två möten årligen. Kretsen väljer kretsombudsman, kretssekreterare och representanter till övriga av styrelsen godkända uppgifter.
Kretssekreteraren fungerar som kretsombudsmannens ställföreträdare.

Piirikokoukset/kretsmötena

Liiton piirikokoukset ovat avoimia tilaisuuksia kaikille liiton jäsenille.
Förbundets kretsmöten är öppna tillställningar för alla förbundsmedlemmar.

Ahvenanmaa/Åland
Må 18.11.2019 kl 19.30 Hotell Pommern/Möteslokal Pamir
Gemensamt möte för Ålandskretsen av FSBF r.f. och
Ålands Energi och Sjöfartstekniska förening r.f.
Gemensam middag efter mötet! Välkommen!

Helsinki/Helsingfors
ti 26.11.2019 klo 17.00 Liiton toimisto. Kokouksen jälkeen Ravintola Salve.

Kotka 
ti 7.4.2020 klo 18.00 Sokos Hotel Seurahuone, Kotka

Oulu/Uleåborg 
to 7.5.2020 klo 18.00 Oulu, Oulu laiva.
to 10.9.2020 klo 18.00 Kemi. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.
ti 8.12.2020 klo 18.00 Kemi. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Rauma/Raumo
ke 30.10.2019 klo 18.00. Piirikokous, ruokaa, saunomista ja uimista. Juhlatalo Johtola, Tikkalantie 5, Rauma 

Saimaa/Saimen
la 18.5.2019 Piirikokous ja kevätristeily. Lähtösatama Joensuu klo 12.00.
la 30.11.2019 klo 14.00 Spahotelli Casino, Savonlinna

Tampere/Tammerfors
la 31.8.2019 klo 16.30  saunaravintola Kuuma, Laukontorin ranta 2.kerros, vasen puoli (ravintola sijaitsee risteilylaiturin vieressä). Rapuristeily lähtö on klo 19.00 Hopealinjan uusimalla 2014 rakennetulla
M/S Silver Sky:lla Laukontorin rannasta. Hinta on 50e/henkilö ja jäsenten avecit ovat myöskin tervetulleita! Hinta sisältää risteilyn Pyhäjärvellä, ruokailun ja ruokajuomat. Ilmoittautuminen risteilyyn tapahtuu maksamalla kokonaishinnan 50e/hlö SLPL:n tilille Oma Sp FI 49 4108 0011 3373 45. Ilmoita samalla viestikenttään mahdolliset ruoka-aineallergiat. Ilmoittaudu viimeistään pe 16.8.2019.

 Turku/Åbo
ma/må 2.3.2020 klo/kl 18.00 S/S Bore

Vaasa/Vasa
Avoin

Ahvenanmaa/ Åland:
Avoin

Helsinki/Helsingfors:
Panu Orädd
0503802466
panu.oradd(at)gmail.com

Kotka:
Heli Palmu
020 7908846
palmu.heli54(at)gmail.com

Oulu/Uleåborg:
Petter Tähtinen
0500 431633
petter.tahtinen(at)saunalahti.fi
slpl.oulunpiiri(at)gmail.com

Rauma/Raumo:
Marko Löytökorpi
044 4558373
marko.loytokorpi(at)winnova.fi

Saimaa/Saimen:
Jukka Riikonen
0400 194992
jukka61.riikonen(at)gmail.com

Tampere/Tammerfors:
Kai Terimaa
0500 891918
kaitsu(at)hotmail.fi

Turku/Åbo:
Mikko Laitinen
040 5378753
laitinen.mp(at)gmail.com

Vaasa:
Avoin

Close Menu
×

Cart