Hallitus

Hallituksen kuuluu vähintään kymmenen ja korkeintaan 24 jäsentä riippuen liiton varsinaisten maksavien jäsenten lukumäärästä (yksi hallituksen jäsen alkavaa sataa varsinaista maksavaa jäsentä kohden).

Vähintään kymmenen varsinaista jäsentä voi laatia vaalivuonna ehdokasluettelon hallitusvaalia varten. Hallitus valitaan ehdotetuista ehdokkaista postiäänestyksellä. Jokainen jäsen voi äänestää neljää esitetyistä ehdokkaista. Äänet lasketaan suhteellisen henkilökohtaisen vaalitavan mukaisesti. Jokainen varsinainen jäsen voidaan asettaa ehdokkaaksi.

Varsinainen jäsenyhdistys voi esittää omia ehdokkaita, yhden ehdokkaan jokaista yhdistyksen alkavaa viittäkymmentä jäsentä kohden.

Hallitus päättää liiton toiminnasta vuosikokousten välissä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, jotka johtavat hallituksen kokouksia

Linkit

Hallitus/styrelsen 2018-2021

Puheenjohtaja
Ordförande
Heiskanen Kristian
kristian.heiskanen(at)seacommand.fi

Varapuheenjohtaja
Viceordförande
Tauriainen Heidi
heidi.tauriainen(at)seacommand.fi

Jäsenet 
Medlemmar
Björkell Martin 
Honka Kalle
Häyrinen Sakari
Kallio Esa
Kosonen Kari
Muromaa Jukka
Stenbäck Dan
Terimaa Kai
Tuomi Juha
Väisänen Jukka