Tietoa Suomen Laivanpäällystöliitosta

Suomen Laivanpäällystöliitto

Historia

Ammattiliitto on yhteenliittymä, johon kuuluu samalla alalla tai saman työnantajan palveluksessa työskenteleviä palkansaajia, tai joilla muutoin on samankaltaisia intressejä. Ammattiyhdistysliikkeellä on Suomessa juurensa jo 1800-luvulla.

Laivanpäällystö käsitteli yhteisiä ammattikysymyksiään paikallisissa laivanpäällikköyhdistyksissä, joita perustettiin suurempiin satamakaupunkeihin. Ensimmäiset laivanpäällikköyhdistykset perustettiin Turussa ja Porissa 1868. Yhdistysten jäseniksi hyväksyttiin päälliköt, perämiehet ja laivurit.

Lokakuun 4. päivänä 1905 kokoontui Turkuun ryhmä päälliköitä, jotka päättivät selvittää mahdollisuuksia perustaa maanlaajuinen yhdistys ”edistämään laivanpäälliköiden oikeuksia ja parasta samoin kuin ryhmien etuja yleensä”, kuten todettiin tulevalle jäsenkunnalle osoitetussa kirjeessä. Toiminta lähti käyntiin vuonna 1906. Yhdistyksen nimeksi otettiin Suomalainen Laivanpäällystöliitto. Nykyisen nimensä liitto sai 1921.

Liiton säännöt

Liiton nykyiset säännöt hyväksyttiin vuosikokouksessa 1990 sekä ylimääräisessä kokouksessa helmikuun 23. päivänä 1991. Sen jälkeen on tehty joitakin pienempiä muutoksia, joista viimeinen vuoden 2015 vuosikokouksessa.

Sääntöjen 2. pykälä on seuraava: ”Liiton tarkoituksena on ammatillisesti järjestää merenkulkualan päällystö- ja vastaavassa asemassa olevat henkilöt yhtenäiseksi koko maata käsittäväksi järjestöksi sekä pyrkiä kaikin käytettävissä olevin keinoin kohottamaan jäsentensä sosiaalista, palkkauksellista, ammatillista ja koulutuksellista asemaa, yhteiskunnallista arvostusta sekä valvomaan jäsentensä yhteisiä ja yleisiä oikeuksia ja etuja.”

Liitto pyrkii toteuttamaan sääntöjen tarkoituksen laatimalla tavoiteohjelman, joka vahvistetaan vuosikokouksessa.

Liitto on kaksikielinen ja sen viralliset kielet ovat suomi ja ruotsi. Suomi on pöytäkirjakieli, mutta pöytäkirjat käännetään tarvittaessa ruotsiksi. Jäsenkirjeet ja liiton lehti, Suomen Merenkulku – Finlands Sjöfart, ovat kaksikielisiä.

Puoluepoliittisissa kysymyksissä liitto on puolueeton.

Suomen Laivanpäällystöliiton säännöt (pdf)

Linkit

Ajankohtaista liitossa