KAUPPAMERENKULUN KANSI- JA KONEPÄÄLLYSTÖLLE 1-VUOTINEN PALKKASOPIMUS

Lehdistötiedote/Presskommunike 10.3.2021

Kauppamerenkulun kansi- ja konepäällystölle 1-vuotinen palkkasopimus

Suomen Konepäällystöliitto ry ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry ovat sopineet Suomen Varustamot ry:n kanssa 1-vuotisista työehtosopimuksista, joilla rahtialusten ja jäämurtajien kansi- ja konepäällystön palkkoja korotetaan 1,55 % 1.3.2021 alkaen.

 Matkustaja-alusten kansi- ja konepäällystön palkkoja ei koroteta johtuen koronapandemian vaikutuksista matkustaja-alusliikenteeseen.

 Helpottaakseen matkustaja-alusten tilannetta, osapuolet ovat myös yksinkertaistaneet palkkataulukoita vähentämällä erillisiä lisiä sisällyttämällä ne palkkaan.

Handelssjöfartens däcks- och maskinbefäl har fått 1-åriga löneavtal

Finlands Maskinbefälsförbund rf och Finlands Skeppsbefälsförbund rf har överenskommit med Rederierna i Finland rf om 1-åriga kollektivavtal, som höjer lastfartygens och isbrytarnas däcks- och maskinbefälens löner med 1.55 % från den 1.3.2021.

Passagerarfartygens däcks- och maskinbefälens löner höjs inte och detta på grund av coronpandemins effekter på passagerarfartygstrafiken.

För att underlätta passagerarfartygens situation har partena även kommit överens om att förenkla lönesystemen genom att minska på lönetilläggen och inkludera dem i lönerna.

Suomen Laivanpäällystöliitto-Finlands Skeppsbefälsförbund ry

Johan Ramsland

Toiminnanjohtaja/Verksamhetsledare

puh. 040-667 2227

Suomen Konepäällystöliitto-Finlands Maskinbefälsförbund ry

Robert Nyman

Toiminnanjohtaja/Verksamhetsledare

puh. 050-454 2767

Suomen Varustamot ry

Hans Ahlström

Varatoimitusjohtaja/ViceVD

puh. 040-725 7110

Lue myös

Avoimet työpaikat

Merenkulun ammattiliitto Suomen Laivanpäällystöliitto – Finlands Skeppsbefälsförbund ry hakee ERITYISASIANTUNTIJAA Tehtäviin kuuluu yksityiskohtiin menevä ammatillinen

Lue lisää »