Tiedote: Lakkovaroitus koskien Ahvenanmaan yhteysalusliikennettä EW Finland Oy:n ja työnantajana Kalbåda Shipping Oy:n operoimia aluksia

14.11.2023 Suomen Merimies-Unioni, Suomen Konepäällystöliitto ja Suomen Laivanpäällystöliitto ovat lähettäneet EW Finland Oy:n ja Kalbåda Shipping Oy:n edustajille neuvotteluesityksen työehtosopimusneuvotteluiden aloittamiseksi Ahvenanmaan yhteysalusliikenteeseen, mutta työnantajapuoli ei ole suostunut työehtosopimusneuvotteluihin. Mainitut yhtiöt eivät ole tehneet työehtosopimusta merenkulkijaliittojen kanssa.

Ahvenanmaan yhteysalusliikenteellä tarkoitetaan Ahvenanmaalla ja/tai sieltä Turun saaristoon suuntautuvia yhteysalusreittejä, joita liikennöidään pääsääntöisesti Ahvenanmaan maakuntahallituksen omistamilla aluksilla.

Merenkulkijaliitot ovat ilmoittaneet, että ellei osapuolten välillä ole saatu aikaan ratkaisua hyväksyttävästä työehtosopimuksesta, niiden piiriin kuuluva alushenkilökunta aloittaa työnseisauksen 28.11.2023 klo 6.00 sitä mukaa, kun alukset ovat kiinnittyneet satamaan.

Työnseisaus koskee kaikkia edellä mainittujen yhtiöiden operoimia aluksia Ahvenanmaan yhteysalusliikenteessä, joilla ei ole voimassa hyväksyttävää työehtosopimusta. Työnseisauksen aikana alusten henkilökunta suorittaa kaikki heille muutoin normaalisti kuuluvat tehtävät, mutta kieltäytyvät seuraamasta alusten mukana niiden pyrkiessä pois satamasta. Kaikki tarvittava hätä-, turvallisuus- ja muu suojatyö jää työtaistelun ulkopuolelle.

Lisätietoja:

Suomen Laivanpäällystöliitto 

Johan Ramsland, toiminnanjohtaja
p. 040 667 2227

Suomen Konepäällystöliitto

Robert Nyman, toiminnanjohtaja
p. 050 454 2767

Suomen Merimies-Unioni

Kenneth Bondas, puheenjohtaja
p. 040 456 0245

Lue myös