Suomen Merimies-Unioni SMU ry hakee palvelukseensa kokopäivätoimista ASIANTUNTIJAA Helsingin toimistoon

Asiantuntijan tehtävään kuuluu työskentely alan työ- ja sosiaalioikeudellisten kysymysten parissa mukaan lukien lainsäädännön valmistelu, työehtosopimusneuvottelut, jäsenistön neuvonta, luottamusmiesten koulutus sekä muita alan edunvalvontaan ja ammattiliiton toimintaan liittyviä tehtäviä.

Asiantuntijalta edellytetään oikeustieteellistä, merenkulun tai muuta sopivaa korkeakoulututkintoa, merenkulun ja merellä työskentelyn tuntemusta sekä hyvää kotimaisten ja englannin kielten suullista ja kirjallista taitoa. Työ edellyttää jonkin verran matkustamista.

Palkkaus ja muut työsuhteen ehdot määräytyvät Merimies-Unionissa noudatettavan työehtosopimuksen mukaisesti.

Hakemukset on toimitettava 20.11.2020 mennessä kirjallisena Merimies-Unionin toimistoon osoitteeseen: Suomen Merimies-Unioni, John Stenbergin ranta 6, 00530 Helsinki.

Hakemukset voi toimittaa myös sähköpostitse: smu@smu.fi.

Tarkempia tietoja:

Kenneth Bondas
puheenjohtaja
puh. 040 456 0245
kenneth.bondas@smu.fi

Sannaleena Kallio
liittosihteeri
puh. 040 158 5057
sannaleena.kallio@smu.fi

Lue myös