Suomen Merimies-Unioni hakee palvelukseensa kokopäivätoimista ITF-tarkastajaa

ITF-tarkastajan ensisijaisena toimipaikkana on Merimies-Unionin toimisto Helsingissä.

ITF-tarkastajan tehtäviin kuuluu toteuttaa yhdessä muiden ITF-tarkastajien kanssa niin sanottua mukavuuslippulaivakampanjaa Suomessa. Kampanjassa seurataan ja kohennetaan alustarkastuksin ja muilla tavoin Suomen satamiin saapuvien ulkomaalaisten alusten miehistöjen työ- ja elinolosuhteita. ITF-tarkastajan tehtäviin kuuluu myös osallistua neuvotteluihin, jotka tähtäävät alusten miehistöjen työsuhteiden ehtoja määrittävien työehtosopimusten solmimiseen. Lisäksi ITF-tarkastaja avustaa muilla tavoin alusten miehistöjen jäseniä heidän etujensa ja oikeuksiensa toteuttamisessa.

ITF-tarkastajalta edellytetään merenkulun ja merellä työskentelyn tuntemusta sekä hyvää kotimaisten kielten sekä englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa. Muu kielitaito katsotaan eduksi. ITF-tarkastajan tehtävän hoitaminen edellyttää myös sopeutumista epäsäännöllisiin työaikoihin sekä valmiutta matkustamiseen. Ajokortti on välttämätön.

ITF-tarkastajan palkkaus ja muut työsuhteen edut määräytyvät Merimies-Unionissa noudatettavan työohjesäännön mukaisesti.

Hakemukset on toimitettava kirjallisina viimeistään 10.12.2020 mennessä Suomen Merimies-Unionin toimistoon osoitteeseen:

Merimies-Unioni
John Stenbergin ranta 6
00530 Helsinki

Hakemukset voi toimittaa myös sähköpostitse: smu@smu.fi.

Tarkempia tietoja antavat:

Kenneth Bondas
puheenjohtaja
040 456 0245
kenneth.bondas@smu.fi

Kenneth Bengts
ITF-koordinaattori
040 455 1229
kenneth.bengts@smu.fi

Lue myös