Suomen Laivanpäällystöliitto ry varoittanut merenkulkua koskevasta työnseisauksesta 16.3.2019 alkaen

Koska neuvottelut eivät ole johtaneet tulokseen, Suomen Kansipäällystöliitto ry on ilmoittanut sopimusten soveltamispiiriin kuuluvien alusten kansipäällystöä ja sairaanhoitajia koskevasta työnseisauksesta, joka alkaa 16.3.2019 klo 06.00, ellei osapuolten välillä ole saatu siihen mennessä ratkaisua uusista työehtosopimuksista.

Työriitaa ryhdytään sovittelemaan tiistaina 5.3.2019.

Lue myös