Suomen Laivanpäällystöliitto ry ja Suomen Varustamot ry ovat saavuttaneet neuvottelutuloksen

Suomen Laivanpäällystöliitto ry Suomen Varustamot ry ja ovat saavuttaneet neuvottelutuloksen merenkulun ulkomaanliikenteen matkustaja-alusten, kauppa-alusten ja pientonniston yleissitoviin työehtosopimusten voimassaolosta.

Työehtosopimusten voimassaoloa jatketaan 29.2.2024 saakka. Palkkoja korotetaan 1.3.2023 alkaen +1,9 % ja 1.6.2023 +1,1 % ja lisäksi maksetaan kertaerä. Molempien yhdistysten hallitukset ovat hyväksyneet neuvottelutuloksen.

Työehtosopimuspöytäkirjat ja uudet liitesopimukset löytyvät liiton sivulla. (varsinainen palkkataulukko ladataan kun se on päivitetty)

Työehtosopimukset ja palkkataulukot – Suomen Laivanpäällystöliitto (seacommand.fi)

Lue myös