Sosiaalisen median työkäyttö – työsuojelunäkökulma, Webinaari 28.5. klo 9.30 – 13.30

 Webinaari 28.5. klo 9.30 – 13.30
Sosiaalisella medialla tarkoitetaan verkkoviestintäympäristöjä, joissa jokaisella käyttäjällä tai käyttäjäryhmällä on mahdollisuus olla aktiivinen viestijä ja sisällöntuottaja tiedon vastaanottajana olon lisäksi. Myös työpaikkojen omissa intra- tai ekstranet-ympäristöissä voi olla keskustelupalstoja työntekijöiden väliseen vuorovaikutukseen.
Parhaimmillaan some tukee sekä asiakaspalvelua että työpaikan yhteistyötä ja yhteistoimintaa. Sosiaaliseen mediaan liittyvät mahdolliset kielteiset puolet tulisi kuitenkin nähdä myös työsuojelullisena asiana. Some tekee niin aiheellisesta kuin aiheettomasta kritiikistä entistä julkisempaa ja on siksi psykososiaalinen kuormitustekijä, joka tulee työsuojelussa ottaa huomioon.
Kun some on osa työtä, työpaikoilla on tarpeen olla yhteisesti sovitut periaatteet ja käytännöt siitä, miten somessa käyttäydytään ja miten havaittuun tai koettuun epäasialliseen tai uhkaavaan käyttäytymiseen puututaan.
Koulutuksessa paneudutaan sosiaalisen median käyttöön työsuojelun ja työhyvinvoinnin näkökulmista sekä määritellään eri toimijoiden roolit ja vastuut ongelmatilanteissa. Koulutus on tarkoitettu työntekijöille, heidän esimiehilleen sekä henkilöstön edustajille. Koulutuksen teemaa käsitellään lakisääteisten velvoitteiden sekä suositusten ja hyvien käytäntöjen näkökulmasta.
Ohjelma
Klo 9.30 – 11.00
Some osana työpaikan vuorovaikutusta ja viestintää
Työpaikan some-ohjeet ja suositukset
Työnantajan rooli
Psykososiaalinen työympäristö ja kuormittuminen
Ongelmien ennaltaehkäisy ja varhainen tuki
Pohdintatehtävän ohjeistus
Klo 11.00 – 12.00 pohdintatehtävä ja tauko
Klo 12.00 – 13.30
Pohdintatehtävän purku
Someen liittyvät vaarat
Häiriökäyttäytyminen ja väkivallan uhka
Rikollinen toiminta somessa
Eri toimijoiden vastuut ja roolit ongelmatilanteissa
Lue lisää ja ilmoittaudu


 

Lue myös

Avoimet työpaikat

Merenkulun ammattiliitto Suomen Laivanpäällystöliitto – Finlands Skeppsbefälsförbund ry hakee ERITYISASIANTUNTIJAA Tehtäviin kuuluu yksityiskohtiin menevä ammatillinen

Lue lisää »